ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Quyết định phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện kiểm toán công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty

Đăng bởi - Phòng TCKT

Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện kiểm toán công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty

Tải file quyết định phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Có thể bạn quan tâm