ViEn
Tin tức
Tin SATRA

Trung tâm đào tạo nội bộ: Tiếp cận phương pháp mới, tương tác đa chiều

Đăng bởi - Mai Nguyên

Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định là một trong những chương trình trọng điểm của satra từ nhiều năm qua. trong giai đoạn thực hiện đề án tái cơ cấu tổng công ty và tiến hành cổ phần hóa công ty mẹ, nguồn nhân lực được đào tạo bài bản lại càng trở nên cần thiết và quan trọng vì đó chính là nền tảng, là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp.

Thưa ông, nguồn nhân lực là yếu tố sống còn của các doanh nghiệp. Với sự phát triển liên tục của SATRA trong những năm gần đây, việc chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới hẳn phải là bài toán không đơn giản. Xin ông cho biết vai trò của Trung tâm Đào tạo nội bộ SATRA trong hoạt động này?

Ông Trần Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nội bộ SATRA: Trung tâm Đào tạo nội bộ Tổng Công ty được thành lập từ cuối năm 2016. Sự ra đời của Trung tâm xuất phát từ việc nhận thức được chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm là một bộ phận không thể thiếu trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược và cũng là một chương trình trọng điểm của Tổng Công ty giai đoạn 2015 – 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ V đã xác định. Đó là phải xây dựng và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển Tổng Công ty đến năm 2020 và những giai đoạn tiếp theo. Cũng từ nhận thức đó, chúng tôi có nhiều thuận lợi khi nhận được sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2018, Trung tâm Đào tạo nội bộ đã đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện cho cán bộ, nhân viên và người lao động SATRA, trong đó chú trọng huấn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên trong hệ thống bán lẻ Tổng Công ty.

Trong năm 2018, mạng lưới bán lẻ của Tổng Công ty phát triển nhanh về số lượng cũng như địa bàn hoạt động. Trung tâm Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị trong hệ thống bán lẻ bám sát và phục vụ cho sự phát triển đó bằng việc tổ chức kịp thời các lớp đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng cho các nhân sự mới hoặc được luân chuyển, đề bạt, trong đó chú trọng đối tượng là cán bộ quản lý cấp trung.

Điểm nổi bật trong năm qua, để xây dựng đội ngũ báo cáo viên nội bộ Tổng Công ty, Trung tâm đã tổ chức 3 lớp Train the Trainer cho 73 học viên của các đơn vị trong hệ thống để đào tạo làm báo cáo viên nội bộ. Qua huấn luyện, bước đầu có một số anh chị đã tự tin tham gia đứng lớp đạt kết quả khá tốt.

Với một đội ngũ lao động lên đến hơn 13.000 người, hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực, Trung tâm Đào tạo nội bộ của SATRA chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn để có thể đáp ứng tốt nhiệm vụ. Xin ông cho biết một số giải pháp cụ thể mà Trung tâm đã thực hiện trong thời gian qua.

SATRA có một lực lượng lao động rất lớn làm việc trong 14 đơn vị phụ thuộc và 41 đơn vị thành viên có vốn góp của SATRA (35 công ty liên kết và 06 công ty con) hoạt động trên nhiều lĩnh vực sản xuất thương mại – dịch vụ. Ngoài các đơn vị có đông đội ngũ người lao động như bán lẻ phục vụ hàng thiết yếu trong khu vực dân cư, dịch vụ ăn uống, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chế biến, còn có một số đơn vị có số lao động ít hơn nhưng hoạt động có tính chuyên biệt như quản lý và kinh doanh chợ đầu mối, dịch vụ kho lạnh, kinh doanh xăng dầu, gạo… Do vậy  hiện nay, trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho người lao động, Trung tâm Đào tạo chưa thể “phủ” hết những đơn vị có hoạt động chuyên biệt, đặc thù.

Tính chung từ đầu năm đến nay, Trung tâm Đào tạo đã tổ chức 61 lớp huấn luyện cho gần 1.582 lượt học viên. Các lớp học được tổ chức cho học viên tiếp cận nội dung chương trình theo phương pháp mới, học chủ động, tương tác đa chiều và chú trọng thực hành, từ đó tạo được không khí học tập sinh động, hứng thú trong tiếp thu bài giảng, kết quả khảo sát sau mỗi khóa học được học viên đánh giá hầu hết đạt ở mức tốt và khá. Ngoài ra, trong tổ chức huấn luyện, để tạo thuận lợi cho đơn vị, tránh việc học viên đi lại nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, với các đơn vị ở xa như Satrafoods Cần Thơ hoặc có nhiều học viên tham gia lớp học như Cofidec, Vissan…; Trung tâm đã tổ chức các lớp huấn luyện ngay tại đơn vị, điều này đã góp phần đáng kể nâng cao hiệu quả công tác đào tạo.

Trong những năm tới, để phục vụ kế hoạch phát triển của Tổng Công ty, nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo là chú trọng đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ trong Hệ thống bán lẻ và dịch vụ ăn uống của Tổng Công ty. Bên cạnh đó là việc phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ quản lý và người lao động làm việc trong các đơn vị sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm hoặc có sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng.

Ngoài ra, một số nội dung huấn luyện khác, Trung tâm Đào tạo đã tổ chức khóa học chung cho các đơn vị như: dịch vụ khách hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung trở lên của các đơn vị trực thuộc… Qua đó đã góp phần nâng cao kỹ năng quản lý, tinh thần thái độ người lao động và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các đơn vị trong toàn hệ thống Tổng Công ty.

Những nội dung mà Trung tâm Đào tạo nội bộ SATRA sẽ tập trung trong năm 2019 là gì, thưa ông?

Công tác đào tạo, huấn luyện phải bám sát nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Tổng Công ty, nhất là nhiệm vụ phát triển đi đôi với củng cố nâng cao chất lượng các cửa hàng thương mại – dịch vụ trong hệ thống bán lẻ Tổng Công ty. Chúng tôi sẽ hoàn thành khung đào tạo, huấn luyện hàng năm cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động thuộc Tổng Công ty, trong đó chú trọng chương trình cho lực lượng thuộc hệ thống cửa hàng tiện lợi, siêu thị và cửa hàng ăn uống.

Về hoạt động của Trung tâm, chúng tôi sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên nội bộ của Tổng Công ty để đủ sức đảm nhận phần lớn chương trình đào tạo, huấn luyện. Đồng thời xây dựng và ổn định cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện. Bước vào năm 2019, Trung tâm Đào tạo nội bộ rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Công ty, sự hỗ trợ và phối hợp có hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài SATRA giúp Trung tâm Đào tạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và có những bước phát triển mới.

Mai Nguyên thực hiện

 

Ảnh đại diện: Hội thảo nghề dịch vụ F&B được Trung tâm Đào tạo nội bộ SATRA tổ chức dành cho nhân viên thuộc Trung tâm Dịch vụ ăn uống Satra.