ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Thông báo mời chào giá về việc đăng ký gian hạn Logo Hệ thống bán lẻ SATRA năm 2024

Đăng bởi - P.TT

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên có nhu cầu mời chào giá về việc đăng ký gian hạn Logo Hệ thống bán lẻ SATRA năm 2024

Thông tin mời chào giá về việc đăng ký gian hạn Logo Hệ thống bán lẻ SATRA năm 2024, cụ thể như sau:

ThumoichaogiadangkygiahanLogoBanle2024

Có thể bạn quan tâm