ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Thông báo bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phiếu của SHB do SATRA nắm giữ

Đăng bởi - Phòng KHĐT

Tổng Công ty thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) thông báo bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phiếu đang nắm giữ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

  1. Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng:

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên (SATRA)

Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84-28) 3836 8735   Ext: 171 Fax: (+84-28) 3836 9327

Hoặc liên hệ trực tiếp Ông Đào Công Tiến số điện thoại di động 0917654898 hoặc qua email tien.dc@satra.com.vn

  1. Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Địa chỉ: Số 77 phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 39423388 Fax: (024) 39410844

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Vốn điều lệ: 19.260.488.370.000 đồng, tương ứng 1.926.048.837 cổ phiếu

Trong đó, SATRA sở hữu 8.900.578 cổ phiếu, tương đương 0,46% vốn điều lệ của SHB.

  1. Thông tin về đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của SHB:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 252/GCN-UBCK ngày 02/11/2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Thông báo số 403/CV-SHB ngày 02/11/2021 của Ngân hàng SHB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 539.154.742 cổ phiếu.

- Giá cổ phiếu phát hành thêm: 12.500 đồng/ 01 cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:28 (nghĩa là cứ 100 quyền mua thì được mua 28 cổ phiếu phát hành thêm, với giá 12.500 đồng/ cổ phiếu).

- Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 08/12/2021.

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 03/12/2021.

- Thời gian cuối nhận đơn đăng ký nhận chuyển nhượng quyền mua vào 11h00 ngày 02/12/2021

- Thời gian công bố kết quả nhà đầu tư gửi đơn đăng ký nhận chuyển nhượng quyền mua vào 15h00 ngày 02/11/2021.

- Điều kiện chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).

  1. Quyền mua cổ phiếu:

Tên chứng khoán: Quyền mua cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Loại chứng khoán: Quyền mua cổ phiếu

Số lượng quyền mua SATRA đang sở hữu: 8.900.578 quyền mua

Số lượng quyền mua cổ phiếu chuyển nhượng: 8.900.578 quyền mua

(chiếm tỷ lệ 100% số quyền mua đang sở hữu)

Giá khởi điểm chuyển nhượng quyền mua: 4.000 đồng/ 01 quyền mua

  1. Đối tượng: Tất cả các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành để trở thành cổ đông Ngân hàng SHB sau khi nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần từ Satra.
  2. Nhà đầu tư có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần Ngân hàng SHB, vui lòng liên hệ trực tiếp với Satra qua thông tin tại Mục 1 và đặt cọc tối thiểu 10% giá trị đăng ký nhận chuyển nhượng qua tài khoản ngân hàng:

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn

Số tài khoản: 137013686868 0001

Nội dung: (Tên Nhà đầu tư) Đặt cọc quyền mua SHB (số lượng quyền mua)

Thời gian hoàn cọc từ 03/12 đến ngày 08/12

****************************

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây:

- Ban hành Quy chế chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của Tổng Công ty tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

- Quyết định thành lập hội đồng xác định kết quả thỏa thuận trực tiếp

Có thể bạn quan tâm