ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

SATRA sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đăng bởi - PTT

Đầu tháng 01/2022, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn- TNHH Một thành viên đã sửa đổi, bộ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16.

Cụ thể như sau:

GPKD1

GPKD1

01_3

02_3

03_3

04_2

05_2

06_1

Có thể bạn quan tâm