ViEn
Tin tức
Tin SATRA

SATRA nhận Cờ Thi đua là Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động

Đăng bởi - P.TT

Sáng ngày 21/3/2023, Ủy ban Nhân dân TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2025), Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một Thành viên (SATRA) vinh dự nhận Cờ Thi đua là Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua năm 2022.

 

SI_00640

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022

Trong năm 2022, các đoàn thể Tổng Công ty và cấp ủy các cơ sở đã phát động và tổ chức tốt nhiều phong trào thi đua yêu nước như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, quản lý tốt; Phụ nữ giỏi việc nước - đảm việc nhà; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…Đặc biệt đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý và thực hành tiết kiệm. Qua đó, có hơn 1000 đề tài sáng kiến, cải tiến, ý tưởng sản phẩm mới, công trình thi đua, các giải pháp, sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

 Năm 2022 SATRA có nhiều nổ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đây không chỉ là sự cố gắng của Công ty mẹ mà còn là sự cộng hưởng bởi các đơn vị thành viên và các đại diện vốn.

 Các phong trào thi đua yêu nước của TP.HCM năm 2022 đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của TP.HCM. Thông qua các hoạt động an sinh xã hội, duy trì hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội và sự hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân với tinh thần "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển".