ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Quyết định về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty

Đăng bởi - P.TCKT

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn công bố quyết định về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty

Tải file đính kèm tại đây

Có thể bạn quan tâm