ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ trong cơ quan, tổ chức

Đăng bởi - Phòng Nhân sự

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tải về nội dung Nghị định 130/2020/NĐ-CP tại đây: 

Nghị định 130-2020 về kê khai TSTN

Có thể bạn quan tâm