ViEn
Tin tức
Tin liên quan

Ngành logistics bán lẻ sẽ đạt hơn 422 tỷ USD vào năm 2026

Đăng bởi - VnExpress

Theo Research And Markets, quy mô thị trường logistics bán lẻ toàn cầu ước đạt 422,27 tỷ USD với tốc độ CAGR 12,75% vào năm 2026.

Báo cáo "Nghiên cứu thị trường logistics bán lẻ toàn cầu và dự báo đến năm 2026" vừa được Research And Markets cung bố. Cụ thể, quy mô thị trường logistics bán lẻ toàn cầu ước đạt 205,44 tỷ USD vào năm 2020, dự kiến đạt 230,96 tỷ USD vào năm 2021 và tăng trưởng với tốc độ CAGR (tỷ lệ tăng trưởng hằng năm kép) 12,75%, đạt 422,27 tỷ USD vào năm 2026.

Trong báo cáo này, các năm 2018 và 2019 được xem là năm lịch sử, năm 2020 là năm cơ sở, năm 2021 là năm ước tính và các năm từ 2022 đến 2026 là thời kỳ dự báo.

Research And Markets phân tích bối cảnh cạnh tranh về thị trường, tính ứng dụng và địa lý giúp nhà cung cấp xác định khả năng của họ và cơ hội tăng trưởng trong tương lai. Trong đó, báo cáo mô tả chi tiết cách thức tối ưu hóa hoặc tăng thuận lợi để nhà cung cấp áp dụng các chiến lược mua bán, sáp nhập, mở rộng địa lý, nghiên cứu và phát triển... nhằm tăng trưởng trong thời gian dự báo.

Ngoài ra, nghiên cứu còn đưa ra phân tích về mức độ đóng góp của các nhà cung cấp vào thị trường tổng thể. Từ đó, họ sẽ được cung cấp ý tưởng tăng khả năng cạnh tranh.

Trước đó, Research And Markets cũng dự báo quy mô thị trường logistics bên thứ 3 (3PL) đạt 1.035,58 tỷ USD vào năm 2021 với tốc độ CAGR 7,51%, đạt 1.492,25 tỷ USD vào năm 2026.

Báo cáo cũng nhấn mạnh ma trận định vị của FPNV giúp đánh giá và phân loại các nhà cung cấp trong thị trường 3PL dựa trên chiến lược kinh doanh và sự hài lòng của khách hàng. Từ đó, hỗ trợ các doanh nghiệp ra quyết định tốt hơn và hiểu được bối cảnh cạnh tranh.

Nguồn: VnExpress