ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Luật phòng, chống tham nhũng 2018

Đăng bởi - Phòng Nhân sự

Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tải về nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 tại đây: 

Luật phòng, chống tham nhũng 2018

 

Có thể bạn quan tâm