ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Công bố thông tin về việc điều động công chức giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

Đăng bởi - P.TT

Công bố thông tin về việc điều động công chức giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên

Quyết định về việc điều động công chức giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên 

 

29. UBND Thành phố điều động ông Nguyễn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc_page-0001

Tải file công bố thông tin bất thường về người quản lý doanh nghiệp (Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại đây: Tờ trình số 747. TTr-NS

Tải file Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên tại đây: 447 HĐTV quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn

Có thể bạn quan tâm