ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Công bố thông tin bất thường liên quan đến việc Kiện toàn Ban Kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên

Đăng bởi - P.TT

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên công bố thông tin bất thường về việc Kiện toàn Ban Kiểm soát Tổng Công ty

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên công bố thông tin bất thường về việc Kiểm soát Ban Kiểm soát Tổng Công ty theo Quyết định số 1311/QĐ-UNBD ngày 07/4/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tải file công bố thông tin bất thường về việc Kiện toàn Ban Kiểm soát TCT tại đây

Tải file Quyết định Kiểm toàn Ban Kiểm soát TCT tại đây

 

Có thể bạn quan tâm