ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Báo cáo chế độ tiền lương - tiền thưởng năm 2019

Đăng bởi - Phòng CNTT

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên báo cáo chế độ tiền lương - tiền thưởng năm 2019

Báo cáo chế độ tiền lương - tiền thưởng năm 2019 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên

Tải file tại đây

Có thể bạn quan tâm