ViEn
Tin tức
Tin liên quan

Xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 8/2021 tăng

Đăng bởi - Vinanet

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 8/2021 tăng 5,4% về lượng và tăng 7,5% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 194.120 tấn, trị giá 124,96 triệu USD, giá xuất khẩu trung bình 643,7 USD/tấn, tăng 12 USD/tấn với tháng 7/2021.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu xăng dầu giảm 2,7% lượng và tăng 26,5% kim ngạch so với 8 tháng đầu năm 2020, đạt 1.522.441 tấn, trị giá 866,6 triệu USD, giá xuất khẩu trung bình 569,2 USD/tấn, tăng 131 USD/tấn so với 8 tháng đầu năm 2020.
Trong tháng 8/2021 kim ngạch xuất khẩu xăng dầu sang Campuchia giảm 28,99% về lượng và giảm 28,01% về kim ngạch so với tháng 7/2021, đạt 42.778 tấn, trị giá 28,63 triệu USD, giá trung bình 669 USD/tấn, tăng 9 USD/tấn so với tháng 7/2021.
Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2021, Campuchia luôn đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu, chiếm 30,7% trong tổng lượng và chiếm 29,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của cả nước, đạt 468.379 tấn, kim ngạch 253,79 triệu USD, tăng 11,8% về lượng và tăng 51,3% về trị giá so với 8 tháng đầu năm 2020, giá trung bình 541,8 USD/tấn, tăng 141 USD/tấn so với 8 tháng năm 2020.
Xuất khẩu xăng dầu 8 tháng đầu năm 2021
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ) 
xang-dau-thang8
 
Nguồn: VITIC