ViEn
Đơn vị thành viên
Đơn vị Trực thuộc

Văn phòng đại diện tại Nhật Bản

Địa chỉ: 906 HiHi Town Building, 6-3-31 Uehonmachi, Tennojiku, Osaka –Shi 543-0001, Japan.

Tel. & Fax: (+06) 4305.3449

Email: satra-japan@basil.ocn.ne.jp