ViEn
Đơn vị thành viên
Đơn vị Trực thuộc

Trung tâm Điều hành Bán lẻ Satra Cần Thơ

SATRA CẦN THƠ

satra-cantho

 

 

Địa chỉ:  90B/3 Đường 3 tháng 2, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3846 506