ViEn
Đơn vị thành viên
Đơn vị Trực thuộc

Siêu thị TAX

(Thuộc Thương xá Tax trước đây)

SIEU-THI-TAX

 

Địa chỉ:  Toà nhà Lucky Plaza- 69 Đồng Khởi, quận 1 hoặc 38 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Điện thoại: (+84-28) 3838 6625 - 3914.4910 Fax: (+84-28) 3838 6626

Facebook: facebook.com/Tax-SuperMarket-Satra-Mart