ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam

HVB

hvb

Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Vietcombank, số 5 Công trường Mê Linh, quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 3822 2755 – Fax: (+84-8) 3822 2754

Website: http://heineken-vietnam.com.vn/