ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty con

Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Tân Châu

TCC

TANCHAU

 

Địa chỉ: 65/5 quốc lộ 1A, P.Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 3592 0665 – Fax: (+84-8) 3592 0666

Email: tanchauxnk@hcm.vnn.vn

Website: tanchau.vn

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh đồ may mặc, sản xuất, xuất nhập khẩu và phân phối hoá chất ngành dệt, nhuộm.