ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty TNHH Bia và Nước giải khát Heineken Việt Nam

HVBB

Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Vietcombank, số 5 Công trường Mê Linh, quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 3914 3397 – Fax: (+84-8) 3821 5203