ViEn
Đơn vị thành viên
Đơn vị Trực thuộc

Công ty quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền

CBD

BINH-DIEN-MARKET

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, phường 7, quận.8, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 3759 0004 – Fax: (+84-8) 385 90003

Website: binhdienmarket.com.vn

Lĩnh vực hoạt động: Quản lý và điều hành chợ đầu mối nông, thuỷ, hải sản Bình Điền. Đây là chợ đầu mối chuyên bán buôn các loại nông, thuỷ, hải sản có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay