ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Đầu tư TP.HCM

IMEXCO

imexco-logo

 

Địa chỉ: 58 Phú Thọ, phường 2, quận 11, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 3960 6658 – Fax: (+84-8) 3960 6658

Website: imexco.vn