ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty Cổ phần Transimex

TMS

Transimex

 

Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng (Lầu 9+10), quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 2220 2889 – Fax: (+84-8) 2220 2888

Website: transimexsaigon.com