ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty Cổ phần Thương mại Tổng Hợp

GETRA JSC

Địa chỉ: 342-344 Hai Bà Trưng, P.Tân Định, quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-28) 3829 5522 – Fax: (+84-28) 3829 1556

Website: http://www.getrajsc.com