ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty con

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quận 3

logo-dichvuquan3

Địa chỉ: 214B Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 3930 4514 – Fax: (+84-8) 3930 0174

Email: ctycp_tmdvq3@yahoo.com 

Website: thuongmaiquan3.vn

Lĩnh vực hoạt động:

 - Thương mại: Kinh doanh nội địa và xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghệ phẩm, thực phẩm chế biến, đồ uống có cồn (rượu), hàng nông sản…

 - Dịch vụ: Kinh doanh nhà ở. Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở…; và kinh doanh những ngành nghề khác ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.