ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre

CJE JSCO

CJ-Cautre

 

Địa chỉ: 125/208 Lương Thế Vinh, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84-8 39612544; Fax: +84-8 39612057

Website: www.cautre.com.vnwww.cautre.vn 

Facebook: www.facebook.com/thucphamcautre