ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO

KDC

                       KIDO

 

Địa chỉ: 138 – 142, Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Phone: (84) (28) 3827 0468
Fax: (84) (28) 3827 0469
Email: info@kdc.vn
Website: www.kdc.vn