ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty Cổ phần Bách hóa Điện máy Sài Gòn

SEACO

Địa chỉ: 870-872 Trần Hưng Đạo B, phường 7, quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 3923 3950 – Fax: (+84-8) 3923 3948