Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 18/2/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 18/2/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 3/2/2016 tại các cửa hàng xăng dầu thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 3/2/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 19/1/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 19/1/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 4/1/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 4/1/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 3/12/2015 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 3/12/2015