Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 19/1/2017 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

Ngày 19/1/2017, SATRA đã có thông báo số 82/TB-TCT, do Phó Giám đốc Kinh doanh Huỳnh Thị Phương Mai ký, thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 19/1/2017

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 16 giờ ngày 4/1/2017 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

Ngày 4/1/2017, SATRA đã có thông báo số 08/TB-TCT, do Giám đốc Kinh doanh Võ Vân Anh ký, thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 16 giờ ngày 4/1/2017

SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 11/2016

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 11/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 20/12/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

Ngày 20/12/2016, SATRA đã có thông báo số 1979/TB-TCT, do Giám đốc Kinh doanh Võ Vân Anh ký, thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 20/12/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 19 giờ ngày 5/12/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

Ngày 5/12/2016, SATRA đã có văn bản số 1893/TB-TCT, do Giám đốc Kinh doanh Võ Vân Anh ký, thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 19 giờ ngày 5/12/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 20/9/2016 tại các cửa hàng xăng dầu thuộc SATRA

Ngày 20/9/2016, SATRA đã có văn bản số 1510/TB-TCT, do Phó Giám đốc Kinh doanh Lưu Thị Minh Hiền ký, thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 20/9/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 5/9/2016 tại các cửa hàng xăng dầu thuộc SATRA

Ngày 5/9/2016, SATRA đã có văn bản số 1438/TB-TCT, do Quyền Giám đốc Kinh doanh Võ Vân Anh ký, thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 5/9/2016.

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ 30 phút ngày 9/8/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ 30 phút ngày 19/8/2016

SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 7/2016

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 7/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 4/8/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 4/8/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 20/7/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 20/7/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 5/7/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 5/7/2016