SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 12/2017

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) công bố “Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 12/2017”.

SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 11/2017

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố “Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 11/2017”.

SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 9/2017

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố “Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 9/2017”.

SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 6/2017

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố “Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 6/2017”.

SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 5/2017

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố “Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 5/2017”.

SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 4/2017

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố “Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 4/2017”.

SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 3/2017

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố “Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 3/2017”.

SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 2/2017

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố “Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 2/2017”.

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 18/2/2017 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

Ngày 18/2/2017, SATRA đã có thông báo số 159/TB-TCT, do Giám đốc Kinh doanh Võ Vân Anh ký, thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 18/2/2017

SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 1/2017

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 1/2017

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 16 giờ ngày 3/2/2017 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

Ngày 3/2/2017, SATRA đã có thông báo số 109/TB-TCT, do Giám đốc Kinh doanh Võ Vân Anh ký, thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 16 giờ ngày 3/2/2017

SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 12/2016

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 12/2016