SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 3/2017

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố “Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 3/2017”.

BC_QuyBO_th032017_

Xem chi tiết báo cáo quỹ bình ổn giá từ ngày 1/3/2017 đến 31/3/2017 (BC_QuyBO_th032017).