SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 12/2016

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 12/2016

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 12/2016

Xem chi tiết báo cáo quỹ bình ổn từ ngày 1/12/2016 đến 31/12/2016

BC_QuyBO_th122016