SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 1/2017

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 1/2017

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 1/2017

Xem chi tiết báo cáo quỹ bình ổn giá từ ngày 1/1/2017 đến 31/1/2017

BC_QuyBO_th012017