SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 11/2016

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 11/2016

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 11/2016

Xem chi tiết báo cáo quỹ bình ổn từ ngày 1/11/2016 đến 30/11/2016

BC_QuyBO_th112016