ViEn
Tin tức
Tin SATRA

Trung tâm Đào tạo nội bộ Satra đào tạo nhân lực cho Centre Mall Củ Chi

Đăng bởi - PTT

Trung tâm đào tạo nội bộ Satra đã tổ chức nhiều khóa đào tạo như: Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, Kỹ năng trưng bày hàng hóa, Quản lý siêu thị...

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, nâng cao năng lực quản lý điều hành từ cấp quản lý đến nhân viên đối với nhân sự mới trước khi đưa Trung tâm Thương mại Satra Củ Chi (Centre Mall Củ Chi) vào hoạt động, trong 2 tuần đầu của tháng 8/2018, Trung tâm đào tạo nội bộ Satra đã tổ chức nhiều khóa đào tạo như: Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, Kỹ năng trưng bày hàng hóa, Quản lý siêu thị, Giới thiệu tổng quan về phần mềm AX cho 100 nhân sự làm việc tại Centre Mall Củ Chi. Đặc biệt, hầu hết các khóa đào tạo này đều do các giảng viên nội bộ của Satra đứng lớp.

dao-tao-centremall-cuchi-2

Trước đó, trong tháng 7/2018, Trung tâm đào tạo nội bộ Satra cũng đã tổ chức 2 lớp đào tạo về Quản lý siêu thị và cửa hàng tiện lợi theo mô hình chuỗi giá trị; Quản lý cung ứng hàng hóa và đánh giá nhà cung cấp cho 4 nhân sự cấp quản lý của Centre Mall Củ Chi.

Phòng Thị trường