ViEn
Tin tức
Tin cổ phần hóa

Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần do SATRA nắm giữ tại Infoodco

Đăng bởi -

Kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần do SATRA nắm giữ tại Infoodco

Kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Infoodco) ngày 24/11/2015.

Click vào đây để xem.

Có thể bạn quan tâm