Thông báo bán đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Thương nghiệp quận 11

Căn cứ Công văn số 3138/UBCK-QLPH ngày 11/06/2015 của UBCKNN về việc chấp thuận hồ sơ thoái vốn của SATRA tại CTCP Thương nghiệp Quận 11, SATRA xin thông báo về việc bán đấu giá

SATRA thông báo bán đấu giá cổ phần tại CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn

SATRA thông báo bán đấu giá cổ phần của mình tại CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (INFOODCO), theo đó, số lượng cổ phần được chào bán là 300.000 cổ phần, giá khởi điểm là 18.000 đồng/cổ phần.

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Địa ốc Satra Exim

Căn cứ Công văn số 3127/UBCK-QLPH ngày 11/06/2015 của UBCKNN về việc chấp thuận hồ sơ thoái vốn của SATRA tại CTCP Địa ốc Satra Exim, SATRA xin thông báo về việc bán đấu giá.

SATRA thông báo bán đấu giá phần vốn tại CTCP Bao bì Sài Gòn

SATRA thông báo bán đấu giá phần vốn nắm giữ của mình tại CTCP Bao bì Sài Gòn (SAPACO), theo đó, số lượng cổ phần được bán đấu giá là 4.416.900 cổ phần, giá khởi điểm là 17.100 đồng/cổ phần.