Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP XNK Hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn

Ban tổ chức đấu giá cổ phần Nhà nước do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Xuất Nhập khẩu Hàng Tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn xin thông báo về việc bán đấu giá

Căn cứ Nghị quyết số 586/NQHĐTV.16-TCT ngày 09/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV về chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Tiểu thủ Công nghiệp Sài Gòn, và công văn số 8483/UBCK-QLCB ngày 23/12/2016 của UBCKNN về việc chấp thuận hồ sơ thoái vốn, Ban tổ chức đấu giá cổ phần Nhà nước do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Xuất Nhập khẩu Hàng Tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn xin thông báo về việc bán đấu giá như sau:

1.Tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH Một Thành viên

Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 38 368 735

2.Tên cổ phần được bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Hàng Tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn

Địa chỉ: Số 3-5/1 Phan Văn Trường, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3829 6945 Fax: (84-8) 3829 2584


3.Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hàng tiểu thủ công nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, nông lâm sản, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng.Kinh doanh nhà và chuyển quyền sử dụng đất; cho thuê nhà, văn phòng, kho, nhà xưởng ….

4.Vốn điều lệ: 43.595.310.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ năm trăm chín mươi lăm triệu ba trăm mười ngìn đồng)

5.Số lượng cổ phần bán ra bên ngoài: 980.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,5% tổng số cổ phần đang lưu hành

6.Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Hàng Tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ được Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ban hành.

7.Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH.

8.Địa chỉ: Lầu 2, số 193 – 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1 TP.HCM.

9.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

10. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 980.815 cổ phần
- Giá khởi điểm: 70.000 (Bảy mưoi ngàn) đồng/cổ phần

11. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh, số 193 – 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM

12. Thời hạn nhận đăng ký và nộp tiền cọc: Từ ngày 27/12/2016 đến 16h00 ngày 20/01/2017

13.Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 16h00 ngày 23/01/2017

14. Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 24/01/2017 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh, số 193 – 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM

15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/01/2017 đến ngày 14/02/2017

16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 25/01/2017 đến 08/02/2017