Thành tích và giải thưởng

Thành tích và giải thưởng

* Năm 2015

- Nhận Huân chương lao động hạng nhì

thanh-tich-va-giai-thuong-1
thanh-tich-va-giai-thuong-2

- Nhận cờ thi đua của Bộ Công thương

thanh-tich-va-giai-thuong-3

 

* Năm 2013:

- Xếp thứ 64 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam.

* Năm 2012:

- Xếp thứ 59 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam.

* Năm 2011:

- Là doanh nghiệp đứng thứ 70 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam.

- Nhận Huân chương lao động hạng 3

Một số hình ảnh trong buổi lể Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012: 

thanh-tich-va-giai-thuong-4
thanh-tich-va-giai-thuong-5
thanh-tich-va-giai-thuong-6
thanh-tich-va-giai-thuong-7
thanh-tich-va-giai-thuong-8