Mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược giai đoạn 2015 – 2020

Nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trong lĩnh vực bán lẻ với hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích - chợ - trung tâm phân phối - kho hàng.

* Mục tiêu:

Thực hiện thành công cổ phần hóa doanh nghiệp.

Trở thành nhà phân phối lớn với hệ thống cung ứng khép kín từ tạo vùng nguyên liệu - sản xuất chế biến - dự trữ - phân phối - tiêu thụ.

Nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trong lĩnh vực bán lẻ tại TP.HCM và vươn ra các tỉnh với hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích - chợ - trung tâm phân phối - kho hàng.

* Nhiệm vụ:

Phát triển nguồn nhân lực.

Đẩy mạnh và phát triển chuỗi bán lẻ SATRA.

Liên kết và hợp tác thương mại.

Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của SATRA.

logoSATRA_F