satra

CHẢ GIÒ RẾ CHAY ĐẶC BIỆT

Phân phối
Đánh giá  
satra

CHẢ GIÒ RẾ TÔM CUA

Phân phối
Đánh giá  
satra

CHẢ GIÒ ĐẶC BIỆT THỊT

Phân phối
Đánh giá  
satra

CÀ TÍM CẮT HÌNH CÁNH QUẠT CHIÊN TEMPUTA

Phân phối
Đánh giá  
satra

CÀ TÍM CẮT ĐỒNG TIỀN CHIÊN TEMPURA

Phân phối
Đánh giá  
satra

CÀ TÍM NHỒI TÔM CHIÊN

Phân phối
Đánh giá  
satra

CÀ TÍM CẮT NHỒI TÔM PTO CHIÊN

Phân phối
Đánh giá  
satra

CÀ TÍM CẮT HẠT LỰU CHIÊN

Phân phối
Đánh giá  
satra

XÚC XÍCH 3 BÔNG MAI (BÒ)

Phân phối
Đánh giá  
satra

HOLA VỊ SƯỜN NƯỚNG SỐT CAY

Phân phối
Đánh giá