ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt

LIENVIETPOSTBANK

LIENVIET

 

Địa chỉ: 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 6266 8668 – Fax: (+84-8) 6266 9669

Website: lienvietpostbank.com.vn