ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn

SCC

my-pham-saigon

 

Địa chỉ: 930 Nguyễn Thị Định, Khu CN Cát Lái II, P.Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 3742 1105 – Fax: (+84-8) 3742 1100

Website: saigoncosmetics.com