Trung tâm Phân phối Satra (Satra DC)

Satra DC

TRUNG TAM PHAN PHOI

 

 

Địa chỉ: 204 – 206 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 3827 2444 – Fax: (+84-8) 3829 3026

Giám đốc: Ông Lê Viết Sĩ

Lĩnh vực hoạt động: Cung ứng các loại sản phẩm bày bán trong khối bán lẻ của Satra và cho các đơn vị khác. Hiện nay, Trung tâm phân phối Satra đang quản lý trên 200 nhà cung cấp với hơn 15.000 sản phẩm khác nhau. Lượng thực phẩm, công nghệ phẩm mà Trung tâm Phân phối Satra cung cấp cho các đơn vị trong và ngoài hệ thống Satra chiếm 70% doanh số mua vào của các đơn vị. Trung tâm hiện có hệ thống kho chứa quy mô và một xưởng chế biến rau củ quả công suất 15-17 tấn/ngày. Mức tăng trưởng bình quân 30%/năm.