Trung tâm Điều hành Bán lẻ Satra Cần Thơ

Satra Cần Thơ

  • Địa chỉ:  90B/3 Đường 3 tháng 2, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
  • Điện thoại: (+84-710) 384 6506  -  Fax: (+84-710) 384 6727