Công ty TNHH Lương thực Ngọc Đồng

LAND PEARL

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (+84-67) 3666 199 – Fax: (+84-67) 3666 299