Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp TP. HCM

GEMEXIM

Lĩnh vực hoạt động:

Dịch vụ thương mại, buôn bán (Sản phẩm thiết bị điện, vật liệu xây dựng, sản phẩm dành cho cơ khí…).