Công ty Cổ phần Kinh doanh Nông sản Kiên Giang

KIGITRACO

Địa chỉ: 12 Lý Tự Trọng, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (+84-77) 3962 280 – Fax: (+84-77) 396 2292

Website: kigitraco.com.vn