Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thành phố

CISTRA

Địa chỉ: 101 Nguyễn huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 3915 4356 – Fax: (+84-8) 3915 4359

Website: cistra.vn